Wyświetlenia strony: 312974

Aktualności


Komunikat

KOMUNIKAT

Giełda gołębi, ptactwa ozdobnego i zwierząt futerkowych planowana w Chmielniku na dzień:

19 marca 2017r. (niedziela) oraz 16 kwietnia 2017r. (niedziela)

ZOSTAŁA ODWOŁANA!

 

ZUK w Chmielniku Sp. z o.o.

Więcej
Informacja dla właścicieli nieruchomości

Informacja dla właścicieli nieruchomości

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Art. 5, ust. 1, punkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 t. j. ze zm.) na Właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości” (…)

Więcej


Copyright by 2013 www.zukchmielnik.pl