Wyświetlenia strony: 307091

Aktualności


Komunikat

KOMUNIKAT

Giełda gołębi i zwierząt futerkowych planowana w Chmielniku 

na dzień 19 lutego 2017r. (niedziela) została ODWOŁANA.

Więcej
Komunikat

Zgodnie z ustawą "O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" z dnia 07 czerwca 2001r. (Dz.U. z 2015r. z poz. 139)  oraz na podstawie Uchwały nr XIV/116/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015r. wprowadza się od dnia 01.01.2016r. nastepujace stawki opłat za wodę i ścieki.

Więcej


Informacja dla właścicieli nieruchomości

Informacja dla właścicieli nieruchomości

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Art. 5, ust. 1, punkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 t. j. ze zm.) na Właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości” (…)

Więcej


WORKI NA ODPADY KOMUNALNE

Zakład Usług Komunalnych w Chmielnku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadamia właściecieli nieruchomości że worki na odpady komunalne będzie można pobierać od dnia 24 czerwca 2013 w ZUK Chmielnik baza transportu, ulica Starobuska 14 w Chmielniku w godz. 7.30 do 14.30.

Więcej


Copyright by 2013 www.zukchmielnik.pl